MSO Open ( class B )
played on 29-08-2022 in London, United Kingdom

Yaoling Yang   6d    UK    Bris    31    4    118    0    8+/b    3+/w    6+/b    2+/b  
Zeyu Qiu   5d    UK    Bmhm    30    3    118    0    16+/b    5+/w    4+/b    1-/w  
Jun Su   4d    UK    CamU    30    3    117    0    10+/b    1-/b    13+/w    7+/b  
Changhao Huang   5d    UK    UCL    30    3    116    0    14+/b    7+/b    2-/w    6+/w  
Alain Cheung   4d    UK    NoCb    30    3    115    0    15+/b    2-/b    12+/w    9+/w  
Peikai Xue   4d    UK    UCL    29    2    119    0    11+/b    9+/w    1-/w    4-/b  
Scott Cobbold   3d    UK    Wans    29    2    117    0    13+/b    4-/w    10+/b    3-/w  
Alvina Kwok   1d    UK    Lndn    29    2    117    0    1-/w    11+/w    9-/b    12+/w  
Tianyi Yu   3d    UK    Lndn    29    2    116    0    12+/w    6-/b    8+/w    5-/b  
10 Paul Smith (1)  1k    UK    Camb    29    2    114    0    3-/w    16+/b    7-/w    14+/w  
11 Gene Wong   1k    UK    NoCb    29    2    113    0    6-/w    8-/b    16+/w    13+/b  
12 Bertrand Yu   3d    UK    NoCb    28    1    116    0    9-/b    15+/w    5-/b    8-/b  
13 Lea Wong   3k    UK    LGCr    28    1    116    0    7-/w    14+/b    3-/b    11-/w  
14 Alistair Wall   1d    UK    Wans    28    1    115    0    4-/w    13-/w    15+/b    10-/b  
15 Ai Guan   2k    UK    Lanc    28    1    111    0    5-/w    12-/b    14-/w    20+/w1  
16 Man Check Choy   4k    UK    NoCb    27    0    115    0    2-/w    10-/w    11-/b    17-/b  
17 Andrew Volovich   7k    UK    CamC    27    4    104    0    18+/b1    21+/w    20+/b    16+/w  
18 Audrey Fung   5k    UK    NoCb    27    2    100    0    17-/w1    20-/b    22+/w    23+/w1  
19 Friedman Lu   6k    UK    NoCb    26    2    83    0    22-/w1    25-/w3    21+/b    26+/w9  
20 Marek Labos   7k    SK    LonC    25    2    107    0    21+/b    18+/w    17-/w    15-/b1  
21 Aidan Fung   6k    UK    NoCb    25    1    99    0    20-/w    17-/b    19-/w    25+/w2  
22 Caleb Monk   8k    UK    Epsm    24    2    100    0    19+/b1    23+/w    18-/b    24-/w1  
23 Farren Poon   8k    UK    NoCb    24    2    87    0    24+/w1    22-/b    26+/w9    18-/b1  
24 Oliver Bardsley   10k    UK    Harp    23    3    82    0    23-/b1    26+/w6    25+/w    22+/b1  
25 Owen Mills   10k    UK    Bily    21    1    87    0    26-/w7    19+/b3    24-/b    21-/b2  
26 Peter McLoughlin   18k    UK    CLon    13    1    94    0    25+/b7    24-/b6    23-/b9    19-/b9  

          source: www.europeangodatabase.eu      powered by: www.build4.eu