Championship of Far East FD Under 16 ( class B )
played from 27-03-2019 to 28-03-2019 in Khabarovsk, Russia

Andrej Bindjukov   6k    RU    27Kh    14+    8-    9+    11+    5+    2+    1    6    135    174  
Veronika Ustjuzhina   6k    RU    49Ma    11+    4+    6+    5-    3+    1-    1    5    156    169  
Ljubov Rudova   5k    RU    49Ma    7+    5-    4+    6+    2-    8+    1    5    155    173  
Polina Rakhmatulina   5k    RU    49Ma    9+    2-    3-    15+    8+    5+    1    5    150    175  
Andrej Makarov   7k    RU    27Kh    16+    3+    8+    2+    1-    4-    1    5    149    165  
Lev Djakonov   7k    RU    49Ma    10+    15+    2-    3-    14+    12+    1    5    124    160  
Vladimir Shugalej   13k    RU    25Vl    3-    9-    12+    18+    16+    10+    1    5    98    120  
Vadim Jastrebkov   10k    RU    27Am    17+    1+    5-    14+    4-    3-    1    4    142    140  
Pavel Pomazkin   11k    RU    27Am    4-    7+    1-    10-    15+    14+    1    4    135    132  
10 Danil Bilyj   15k    RU    25Vl    6-    14-    16+    9+    11+    7-    1    4    113    105  
11 Maxim Belokonnyj   16k    RU    27Kh    2-    16+    18+    1-    10-    17+    1    4    103    91  
12 Mikhail Gavrilin   20k    RU    25Vl    20+    21+    7-    13+    18+    6-    0    4    67    62  
13 Svetlana Tishkova   20k    RU    27Kh    19-    0+    17+    12-    20+    0+    0    4    38    43  
14 Vladislav Vozhdaev   13k    RU    27Kh    1-    10+    15+    8-    6-    9-    1    3    139    115  
15 Margarita Skljarova   12k    RU    27Kh    18+    6-    14-    4-    9-    19+    1    3    109    120  
16 Kristina Sevostjanova   20k    RU    27Kh    5-    11-    10-    19+    7-    20+    1    3    83    62  
17 Vjacheslav Ten   20k    RU    27Kh    8-    18-    13-    20+    19+    11-    1    3    58    50  
18 Sofia Safronova   20k    RU    27Kh    15-    17+    11-    7-    12-    0-    1    2    81    57  
19 Danil Lebedev   20k    RU    27Kh    13+    20-    21+    16-    17-    15-    0    2    50    13  
20 Ren Jamadzaki   20k    RU    27Kh    12-    19+    0+    17-    13-    16-    0    2    39    4  
21 Danil Tsukanov   20k    RU    27Kh    0+    12-    19-    0-    0-    0-    0    1    31    18  

          source: www.europeangodatabase.eu      powered by: www.build4.eu