Championship of Far East FD Under 9 ( class B )
played from 27-03-2019 to 28-03-2019 in Khabarovsk, Russia

Nikita Makarov   14k    RU    27Kh    8+    7+    2+    3+    4+    5+    6    53    113  
Vsevolod Vozhdaev   16k    RU    27Kh    11+    6+    1-    5+    3+    4+    5    55    92  
Emilia Makarova   19k    RU    27Kh    10+    4+    5+    1-    2-    6+    4    57    74  
Ruslan Fedorov   20k    RU    27Kh    9+    3-    8+    6+    1-    2-    3    64    31  
Vasilij Mishakov   20k    RU    25Vl    12+    9+    3-    2-    7+    1-    3    62    60  
Zakhar Klinkov   20k    RU    27Kh    13+    2-    7+    4-    11+    3-    3    41    35  
Mikhail Terjoshkin   20k    RU    25Vl    14+    1-    6-    10+    5-    11+    3    38    40  
Fedor Selivanov   20k    RU    27Kh    1-    11+    4-    12+    10+    9-    3    37    22  
Vera Pylkova   20k    RU    27Kh    4-    5-    11-    0+    12+    8+    3    31    49  
10 Artur Flusov   20k    RU    27Kh    3-    12+    13+    7-    8-    0+    3    24    10  
11 Kristina Sergeeva   20k    RU    25Vl    2-    8-    9+    13+    6-    7-    2    38    16  
12 Alexej Kim   20k    RU    27Kh    5-    10-    14+    8-    9-    13+    2    21    5  
13 Dmitrij Bakotin   20k    RU    27Kh    6-    14+    10-    11-    0+    12-    2    8    -7  
14 Roman Zarickij   20k    RU    27Kh    7-    13-    12-    0-    0-    0-    0    12    -6  

          source: www.europeangodatabase.eu      powered by: www.build4.eu