Championship of Khabarovsk Krai Start ( class A )
played from 17-11-2018 to 18-11-2018 in Khabarovsk, Russia

Vsevolod Vozhdaev   17k    RU    27Kh    12+    9+    8+    2+    3+    5    16    16  
Anna Kolesnikova   20k    RU    27Am    14+    4+    5+    1-    15+    4    17    12  
Kristina Sevostjanova   20k    RU    27Kh    17+    7+    6+    9+    1-    4    16    11  
Emilia Makarova   19k    RU    27Kh    22+    2-    12+    6+    7+    4    13    9  
Sofia Safronova   20k    RU    27Kh    13+    20+    2-    11+    8+    4    13    9  
Dmitrij Khen   20k    RU    27Kh    18+    10+    3-    4-    16+    3    15    7  
Ruslan Parshincev   20k    RU    27Kh    19+    3-    14+    10+    4-    3    15    7  
Svetlana Tishkova   20k    RU    27Kh    21+    11+    1-    16+    5-    3    15    6  
Jaroslav Sherstov   20k    RU    27Kh    15+    1-    17+    3-    13+    3    15    6  
10 Ajshen Velieva   20k    RU    27Kh    16+    6-    13+    7-    14+    3    12    6  
11 Boris Pugach   20k    RU    27Kh    0+    8-    23+    5-    12+    3    12    5  
12 Lia Voropaeva   20k    RU    27Kh    1-    15+    4-    24+    11-    2    15    3  
13 Artur Flusov   20k    RU    27Kh    5-    0+    10-    19+    9-    2    13    3  
14 Miroslava Osipova   20k    RU    27Kh    2-    18+    7-    20+    10-    2    13    3  
15 Ruslan Fedorov   20k    RU    27Kh    9-    12-    18+    21+    2-    2    12    3  
16 Uljana Postavnina   20k    RU    27Kh    10-    21+    20+    8-    6-    2    11    2  
17 Mikhail Isupov   20k    RU    27Kh    3-    22+    9-    0+    18-    2    11    2  
18 Oleg Aktanko   20k    RU    27Kh    6-    14-    15-    25+    17+    2    9    2  
19 Violetta Moskvitina   20k    RU    27Kh    7-    23-    21+    13-    0+    2    8    2  
20 Fedor Selivanov   20k    RU    27Kh    23+    5-    16-    14-    24-    1    10    1  
21 Kira Jakimova   20k    RU    27Kh    8-    16-    19-    15-    25+    1    9    0  
22 Jaromir Cherepanov   20k    RU    27Kh    4-    17-    0+    0-    0-    1    8    1  
23 Kirill Khizhnjak   20k    RU    27Kh    20-    19+    11-    0-    0-    1    8    2  
24 Jaroslav Lobanov   20k    RU    27Kh    0-    0-    0-    12-    20+    1    3    1  
25 Savelij Nazarov   20k    RU    27Kh    0-    0-    0-    18-    21-    0    3    0  

          source: www.europeangodatabase.eu      powered by: www.build4.eu