Championship of Khabarovsk Krai ( class A )
played from 17-11-2018 to 18-11-2018 in Khabarovsk, Russia

Anton Zatonskikh   6d    RU    27Kh    5+    2+    4+    6+    3+    2    7    26    26  
Alexej Khovanec   3d    RU    25Vl    8+    1-    7+    4+    10+    2    6    25    18  
Andrej Arkharov   3d    RU    25Vl    6+    4-    8+    5+    1-    2    5    26    14  
Sergej Khodzher   1d    RU    27Kh    10+    3+    1-    2-    13+    2    5    26    13  
Sergej Skljarov   2k    RU    27Kh    1-    9+    14+    3-    11+    2    5    24    12  
Andrej Simdjankin   2k    RU    25Vl    3-    22+    12+    1-    9+    2    5    23    11  
Sergej She   4k    RU    27Kh    13+    19+    2-    21+    8+    1    5    20    14  
Alexandr Shavljugin   2k    RU    25Vl    2-    11+    3-    12+    7-    2    4    24    8  
Maxim Svinchukov   5k    RU    27Kh    15+    5-    16+    20+    6-    1    4    21    11  
10 Pavel Nikiforov   3k    RU    25Vl    4-    12-    27+    19+    2-    2    4    21    6  
11 Irina Ljakhova   6k    RU    25Vl    16+    8-    29+    15+    5-    1    4    20    11  
12 Inden Klinkov   6k    RU    27Kh    23+    10+    6-    8-    20+    1    4    19    10  
13 Vadim Svinchukov   9k    RU    27Kh    7-    33+    30+    14+    4-    1    4    19    9  
14 Viktor Birjukov   5k    RU    27Kh    21+    20+    5-    13-    24+    1    4    18    9  
15 Margarita Skljarova   10k    RU    27Kh    9-    24+    31+    11-    21+    1    4    16    8  
16 Vadim Jastrebkov   10k    RU    27Am    11-    34+    9-    28+    19+    1    4    16    8  
17 Dmitrij Shlyk   12k    RU    27Kh    19-    26-    32+    29+    22+    1    4    14    8  
18 Vladimir Taranov   7k    RU    27Kh    20-    25-    34+    33+    23+    1    4    13    7  
19 Andrej Bindjukov   9k    RU    27Kh    17+    7-    25+    10-    16-    1    3    20    7  
20 Leonid Rubcov   12k    RU    27Am    18+    14-    22+    9-    12-    1    3    19    7  
21 Sofia Abramchuk   9k    RU    27Am    14-    28+    26+    7-    15-    1    3    19    6  
22 Andrej Makarov   6k    RU    27Kh    27+    6-    20-    25+    17-    1    3    18    6  
23 Julia Makarova   11k    RU    27Kh    12-    30-    37+    26+    18-    1    3    16    5  
24 Sofia Zabolotnaja   14k    RU    27Kh    32+    15-    35+    27+    14-    0    3    15    7  
25 Vladislav Vozhdaev   14k    RU    27Kh    37+    18+    19-    22-    33+    0    3    14    8  
26 Pavel Pomazkin   15k    RU    27Am    36+    17+    21-    23-    31+    0    3    14    8  
27 Dmitrij Landyshev   10k    RU    27Kh    22-    31+    10-    24-    36+    1    3    14    4  
28 Vladimir Shugalej   13k    RU    25Vl    35+    21-    39+    16-    37+    0    3    13    6  
29 Kirill Gorjushkin   13k    RU    27Kh    38+    40+    11-    17-    32+    0    3    13    5  
30 Gleb Sherstov   15k    RU    27Kh    42+    23+    13-    32-    34+    0    3    11    5  
31 Elfia Khodzher   15k    RU    27NA    39+    27-    15-    35+    26-    0    2    14    4  
32 Maxim Belokonnyj   16k    RU    27Kh    24-    42+    17-    30+    29-    0    2    13    3  
33 Danil Bilyj   15k    RU    25Vl    40+    13-    41+    18-    25-    0    2    13    2  
34 Nikita Makarov   15k    RU    27Kh    41+    16-    18-    0+    30-    0    2    13    2  
35 Ksenia Vojtovich   17k    RU    27Kh    28-    36+    24-    31-    0+    0    2    11    3  
36 Tatjana Parshina   20k    RU    25Vl    26-    35-    40+    38+    27-    0    2    11    3  
37 Andrej Rusanov   16k    RU    27Kh    25-    41+    23-    42+    28-    0    2    10    1  
38 Anna Tishina   16k    RU    27Kh    29-    39-    42+    36-    40+    0    2    8    1  
39 Tamara Leontjeva   17k    RU    27Kh    31-    38+    28-    0-    0-    0    1    11    2  
40 Ekaterina Vojtovich   17k    RU    27Kh    33-    29-    36-    41+    38-    0    1    10    1  
41 Julia Zhdanova   20k    RU    25Vl    34-    37-    33-    40-    42+    0    1    7    0  
42 Evgenij Sus   20k    RU    25Vl    30-    32-    38-    37-    41-    0    0    10    0  

          source: www.europeangodatabase.eu      powered by: www.build4.eu