Championship of PFD Under 16 ( class A )
played from 25-11-2017 to 26-11-2017 in Kazan, Russia

Valeria Klochikhina   1k    RU    59So    6+    2+    3+    4+    5+    1    6    18    18  
Robert Gorbunov   3k    RU    63To    4+    1-    5+    3+    6+    1    5    19    13  
Andzhej Khafizov   2k    RU    16Kz    5+    7+    1-    2-    4+    1    4    20    9  
Vladimir Syrochev   8k    RU    16Kz    2-    8+    6+    1-    3-    1    3    21    6  
Sagit Gimaletdinov   5k    RU    16Kz    3-    9+    2-    7+    1-    1    3    20    5  
Semen Gudkov   3k    RU    63To    1-    11+    4-    9+    2-    1    3    17    3  
Nikolaj Lobanov   8k    RU    52NN    8+    3-    11+    5-    10+    0    3    13    6  
Viktoria Shchennikova   15k    RU    18Iz    7-    4-    10+    12+    9+    0    3    11    5  
Dana Tukmeeva   17k    RU    16Kz    10+    5-    12+    6-    8-    0    2    12    3  
10 Alexej Kruglov   10k    RU    52NN    9-    0+    8-    11+    7-    0    2    10    2  
11 Ivan Romanenko   12k    RU    52NN    0+    6-    7-    10-    12-    0    1    11    2  
12 Artem Khabibullin   17k    RU    16Kz    0-    0-    9-    8-    11+    0    1    9    1  

          source: www.europeangodatabase.eu      powered by: www.build4.eu