Tournament `Start` ( class C )
played from 30-09-2017 to 01-10-2017 in Khabarovsk, Russia

Fedor Pylkov   20k    RU    27Kh    12+    7+    2+    3+    6+    5    14    14  
Vsevolod Vozhdaev   20k    RU    27Kh    9+    12+    1-    5+    3+    4    14    9  
Nikita Sadilov   20k    RU    27Kh    14+    4+    5+    1-    2-    3    15    6  
Vjacheslav Ten   20k    RU    27Kh    10+    3-    7+    8+    5-    3    14    8  
Vera Pylkova   20k    RU    27Kh    13+    6+    3-    2-    4+    3    14    7  
Jurij Kashevskij   20k    RU    27Kh    11+    5-    10+    9+    1-    3    14    6  
Sigbrit Khenson   20k    RU    27Kh    8+    1-    4-    12+    13+    3    13    5  
Emilia Makarova   20k    RU    27Kh    7-    13+    9+    4-    10+    3    11    5  
Nikita Galkin   20k    RU    27Kh    2-    11+    8-    6-    14+    2    12    2  
10 Gleb Sherstov   20k    RU    27Kh    4-    14+    6-    0+    8-    2    11    2  
11 Vadim Semashko   20k    RU    27Kh    6-    9-    14+    0-    12+    2    8    1  
12 Ekaterina Shlyk   20k    RU    27Kh    1-    2-    13+    7-    11-    1    15    1  
13 Jaroslav Sherstov   20k    RU    27Kh    5-    8-    12-    14+    7-    1    10    0  
14 Kornelius Khenson   20k    RU    27Kh    3-    10-    11-    13-    9-    0    10    0  

          source: www.europeangodatabase.eu      powered by: www.build4.eu