Male Championship of Khabarovsk Under 12 ( class B )
played from 07-02-2015 to 08-02-2015 in Khabarovsk, Russia

Andrej Makarov   12k    RU    27Kh    12+    2+    6+    4+    5+    5    14    14  
Sergej Im   15k    RU    27Kh    7+    1-    9+    13+    6+    4    14    9  
Andrej Kim   17k    RU    27Kh    8+    5-    7+    6-    4+    3    15    9  
Lev Bebishev   17k    RU    27Kh    11+    10+    5+    1-    3-    3    15    7  
Nikita Miroshin   19k    RU    27Kh    14+    3+    4-    10+    1-    3    14    6  
Semen Kovalev   17k    RU    27Kh    13+    12+    1-    3+    2-    3    14    5  
Svjatoslav Gordun   16k    RU    27Kh    2-    14+    3-    9+    10+    3    12    5  
Vladislav Shmyga   17k    RU    27Kh    3-    9-    11+    12+    0+!    3    8    5  
Dmitrij Koptev   20k    RU    27Kh    10-    8+    2-    7-    13+    2    13    4  
10 German Mysin   20k    RU    27Kh    9+    4-    13+    5-    7-    2    12    3  
11 Vitalij Tikhomirov   20k    RU    27Kh    4-    13-    8-    0+!    12+    2    8    1S  
12 Alexej Klinkov   20k    RU    27Kh    1-    6-    14+    8-    11-    1    14    1  
13 Artem Prygoda   20k    RU    27Kh    6-    11+    10-    2-    9-    1    13    2  
14 Kirill Gorjushkin   20k    RU    27Kh    5-    7-    12-    0-!    0-!    0    12    0  

          source: www.europeangodatabase.eu      powered by: www.build4.eu